Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Fortfarande oljespill?

Rapporterat anonymt 19:08, fre 7 augusti 2020

Skyltning "Halt väglag + oljespill" ej längre adekvat. I mitt tycke viktigt att ta bort varningsskyltar som "tjänat ut".

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken