Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gångbana med halkrisk vit väta.

Rapporterat anonymt 10:44, tis 12 oktober 2021

Ett par sänkor tvärs gångbanan har grön beläggning som utgör halkrisk vid väta. Gångbanan i parkens östra del bör ha samma standard som parken i övrigt, mossa och gräs tar över samt grenar hänger över gångvägen.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken