Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Flera gatlyktor på gångbanan har rostat sönder

Rapporterat anonymt 09:55, ons 13 oktober 2021

Flera av cykelbanans lyktstolpar har rostat sönder i nederkant. Det kan bli en fara på flera olika sätt dels om de bryts av och den rostiga vassa kanten skär igenom elledningarnas isolering, men även om någon får dem på sig när de går av. Går ofta där med hunden och har säkert sett fem stolpar som är mer eller mindre avrostade.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken