Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Lös och rickig bänk

Rapporterat anonymt 12:57, lördag 14 maj 2022

Bänken har lossnat från markfästet men sitter fortfarande kvar i en gatusten på ena sidan vilket gör den rickig och instabil. Platsen där Rörsjögatan, Balzagatan, Rundelsgatan och Stora kvarngatan möts.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken