Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Häcken skymmer sikt och gång/cykelbanan

Rapporterat anonymt 12:36, fre 10 juni 2022

Häcken skymmer sikt och gång/cykelbanan. Farligt för alla bilister och gångare/cyklister som korsar denna korsning mellan gångbanan och Karins väg. Väldigt överväxt.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken