Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Uppbrutna plankor i deck

Rapporterat av Erik, 12:06, lördag 6 augusti 2022

Flera plankor är uppbrutna i decket på lekplatsen. Skrivhuvuden är exponerade en hålet är en dold fara då barn kan hoppa från en högre platå mot hålet utan att se det.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken