Översikt

Ärenden på årsbasis

21 651 problem rapporterade 14 190 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

89 problem rapporterade
108 uppdateringar av rapporter
52 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun13 dagar
Ale kommun14 dagar
Sollentuna18 dagar
Sundsvall19 dagar
Östra Göinge kommun22 dagar
Övergripande medelvärde72 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Nedskräpning19 rapporter
Vägar (Övriga)14 rapporter
Gatubelysning10 rapporter
Nedskräpning och klotter8 rapporter
Träd och buskage7 rapporter
Andra kategorier27 rapporter