Översikt

Ärenden på årsbasis

16 482 problem rapporterade 10 651 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

78 problem rapporterade
119 uppdateringar av rapporter
52 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga Fastigheter15 dagar
Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla24 dagar
Ale kommun25 dagar
Övergripande medelvärde80 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning16 rapporter
Nedskräpning13 rapporter
Träd och buskage10 rapporter
Övrigt5 rapporter
Vägar (Övriga)5 rapporter
Andra kategorier27 rapporter