Översikt

Ärenden på årsbasis

22 540 problem rapporterade 14 590 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

65 problem rapporterade
72 uppdateringar av rapporter
24 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sollentuna9 dagar
Forshaga kommun12 dagar
Ale kommun18 dagar
Sundsvall19 dagar
Östra Göinge kommun20 dagar
Övergripande medelvärde70 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning12 rapporter
Vägar (Övriga)10 rapporter
Gång- och cykelbana7 rapporter
Träd och buskage7 rapporter
Avfall och återvinning3 rapporter
Andra kategorier33 rapporter