Översikt

Ärenden på årsbasis

31 209 problem rapporterade 19 932 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

78 problem rapporterade
144 uppdateringar av rapporter
87 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun8 dagar
Sundsvall20 dagar
Järfälla21 dagar
Ekerö21 dagar
Kil23 dagar
Övergripande medelvärde71 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Träd och buskage12 rapporter
Vägar (Övriga)10 rapporter
Övrigt10 rapporter
Gång- och cykelbana6 rapporter
Klotter5 rapporter
Andra kategorier35 rapporter