Översikt

Ärenden på årsbasis

30 098 problem rapporterade 19 228 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

79 problem rapporterade
126 uppdateringar av rapporter
75 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun7 dagar
Forshaga kommun18 dagar
Sundsvall20 dagar
Järfälla21 dagar
Ekerö21 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning39 rapporter
Vägar (Övriga)11 rapporter
Vatten och avlopp4 rapporter
Gång- och cykelbana4 rapporter
Lekplatser3 rapporter
Andra kategorier20 rapporter