Översikt

Ärenden på årsbasis

26 849 problem rapporterade 17 281 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

68 problem rapporterade
108 uppdateringar av rapporter
64 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Forshaga kommun19 dagar
Sollentuna20 dagar
Ekerö21 dagar
Skurups kommun21 dagar
Övergripande medelvärde66 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gång- och cykelbana10 rapporter
Vägar (Övriga)9 rapporter
Nedskräpning8 rapporter
Klotter7 rapporter
Övrigt6 rapporter
Andra kategorier33 rapporter