Översikt

Ärenden på årsbasis

28 564 problem rapporterade 18 142 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

107 problem rapporterade
203 uppdateringar av rapporter
95 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun18 dagar
Sundsvall19 dagar
Ekerö21 dagar
Järfälla24 dagar
Osby kommun24 dagar
Övergripande medelvärde68 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning41 rapporter
Träd och buskage9 rapporter
Vägmärken och skyltar6 rapporter
Vägar (Övriga)5 rapporter
Övrigt5 rapporter
Andra kategorier28 rapporter