Översikt

Ärenden på årsbasis

33 535 problem rapporterade 21 320 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

82 problem rapporterade
142 uppdateringar av rapporter
80 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall21 dagar
Ekerö21 dagar
Järfälla23 dagar
Osby kommun23 dagar
Österåker25 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning38 rapporter
Vägar (Övriga)10 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)5 rapporter
Gång- och cykelbana5 rapporter
Vinterväghållning4 rapporter
Andra kategorier19 rapporter