Översikt

Ärenden på årsbasis

20 511 problem rapporterade 13 443 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

114 problem rapporterade
219 uppdateringar av rapporter
128 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun16 dagar
Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Österåker25 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde88 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning25 rapporter
Vägar (Övriga)14 rapporter
Nedskräpning12 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)10 rapporter
Gång- och cykelbana8 rapporter
Andra kategorier45 rapporter