Översikt

Ärenden på årsbasis

17 555 problem rapporterade 11 327 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

120 problem rapporterade
168 uppdateringar av rapporter
77 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Forshaga Fastigheter22 dagar
Järfälla24 dagar
Skurups kommun27 dagar
Övergripande medelvärde80 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning45 rapporter
Vägar (Övriga)10 rapporter
Klotter9 rapporter
Nedskräpning9 rapporter
Gång- och cykelbana6 rapporter
Andra kategorier43 rapporter