Översikt

Ärenden på årsbasis

19 092 problem rapporterade 12 115 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

164 problem rapporterade
181 uppdateringar av rapporter
79 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Hofors kommun6 dagar
Skurups kommun17 dagar
Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Forshaga Fastigheter24 dagar
Övergripande medelvärde74 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning80 rapporter
Nedskräpning19 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)8 rapporter
Nedskräpning och klotter6 rapporter
Träd och buskage6 rapporter
Andra kategorier45 rapporter