Översikt

Ärenden på årsbasis

24 034 problem rapporterade 15 430 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

106 problem rapporterade
226 uppdateringar av rapporter
159 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sollentuna8 dagar
Östra Göinge kommun12 dagar
Sundsvall19 dagar
Skurups kommun22 dagar
Järfälla24 dagar
Övergripande medelvärde81 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning47 rapporter
Vägar (Övriga)9 rapporter
Gång- och cykelbana7 rapporter
Vägmärken och skyltar7 rapporter
Träd och buskage6 rapporter
Andra kategorier31 rapporter