Vanliga frågor

Vad är FixaMinGata?
FixaMinGata är en e-tjänst som hjälper människor att se, diskutera och till kommunen rapportera problem i deras närmiljö på ett enkelt sätt genom att markera problemen på en karta. Tjänsten bygger på en förlaga från Storbritannien där tjänsten lanserades i februari 2007. I Norge lanserades den 2011 och i Sverige 2013.
Hur kommer jag i kontakt med FixaMinGata?
Använd vårt kontaktformulär.
Vilken typ av problem ska jag rapportera i FixaMinGata?
FixaMinGata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas, till exempel:
 • Övergivna bilar och cyklar
 • Graffiti
 • Nedskräpning
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Trasiga gatulysen
 • Hål i vägar och gångbanor
Vad är inte FixaMinGata till för?
FixaMinGata är inte lämpligt för andra typer av problem än de som anges ovan. Du måste kontakta din kommun eller fastighetsägare direkt för problem i stil med:
 • Brådskande och akuta problem
 • Oljud i din närmiljö
 • Förslag på nya vägar, farthinder, etc.
 • Klaga på dina grannar
 • Klaga på din kommun

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa eller egendom ska du ringa 112.

Hur använder jag e-tjänsten?
Efter att du angivit postnummer eller adress ser du en karta över närområdet. Där får du en överblick över problem som redan har rapporterats, och nya rapporteras genom att klicka på kartan där problemet finns.
Hur löses problem?
Problem som rapporteras skickas till berörd kommun via e-post eller direkt till deras datorsystem. Kommunen hanterar sedan problemet enligt en intern process, exempelvis genom att delegera det till rätt enhet inom kommunen som får i uppdrag att lösa problemet.
Är det gratis?
Den här e-tjänsten används gratis för att rapportera problem. Tjänsten tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening för kommunal samverkan kring e-tjänster. Totalt ingår runt 100 kommuner och landsting i Sambruk.
Kan jag använda FixaMinGata på min mobil?
FixaMinGata fungerar både i din mobil (storleken på skärmen anpassas automatiskt) och dator. Alternativt laddas appen FixaMinGata ner på Google Play eller App Store.
Hur tillgänglig är tjänsten?
Läs gärna vår tillgänglighetsredogörelse.

Praktiska frågor

Jag arbetar på en kommun och är intresserad av att veta var ni skickar rapporter.
Du får gärna kontakta oss så kan vi ge information om var rapporter skickas idag.
Jag arbetar på en kommun och vill få in rapporter från FixaMinGata i vårt verksamhetssystem.
FixaMinGata kan skicka rapporter till ert verksamhetssystem via epost eller via ett automatiskt gränssnitt som kallas Open 311. De flesta verksamhetssystem kan anpassas till detta för en mindre kostnad. Du får gärna kontakta oss så kan vi ge mer information och hjälpa dig i kommunikationen med berörda parter.

Organisation

Vem tillhandahåller FixaMinGata?
Den här e-tjänsten tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening för kommunal samverkan kring e-tjänster. Totalt ingår runt 100 kommuner och landsting i Sambruk. Tjänsten togs fram i samarbete med KIVOS och Föreningen fri kultur och programvara.
Finns källkoden tillgänglig?
Programvaran bakom den här tjänsten är öppen programvara och tillgänglig under Affero GPL (AGPL). Du kan ladda ner källkoden och hjälpa oss utveckla den. Du är också välkommen att använda den i dina egna projekt!

Dataskyddsombud

Vem är dataskyddsombud för FixaMinGata?
Dataskyddsombud är Ulf Timerdahl som du kan kontakta via vårt kontaktformulär.

Sekretess och kakor

Vill du läsa mer om det juridiska?
Läs vår information om Sekretess och kakor.