Information för kommuner

FixaMinGata är en e-tjänst som drivs av Föreningen Sambruk och är framtagen i samarbete med KIVOS och FFKP. ALLA kan använda e-tjänsten för att rapportera fel till kommuner. Tjänsten är en molntjänst och kan snabbt anpassas för en ny kommun. Fel som rapporteras skickas via e-post till berörd enhet på kommunen. För kommuner som har befintliga verksamhetssystem för rapportering och uppföljning finns flera möjligheter att integrera systemen.

Hör Forshaga kommun berätta om FixaMinGata.

Kommuner

FixaMinGata stödjer samtliga svenska kommuner. Kommuner som deltar i Förvaltningsrådet för FixaMinGata, ges möjlighet att påverka utveckling och framtida inriktning. Medlemskommuner har även säker och prioriterad tillgång till support, samt att vi är behjälpliga i dialogen med olika leverantör vid integration med verksamhetssystem.

Instruktionsfilm för handläggare

Att handlägga ärenden genom FixaMinGatas webbplats är enkelt, men vi har ändå samlat en del tips för nya handläggare i en instruktionsfilm.

Se gärna filmen i helskärmsläge för att se detaljer.

Ny kommun

Här följer en checklista som kommuner kan använda sig av när de tittar på hur FixaMinGata kan användas i kommunen. Eventuella frågor eller hjälp i processen ställs till FixaMinGatas kontaktpersoner.

 • FixaMinGata använder OpenStreetMap för sin kartinformation. Verifiera så att de kartor som finns för kommunen är relevanta. Om det finns fel i kartinformationen går det att korrigera, av kommunen själv eller i samarbete med invånarna.
 • FixaMinGata låter medborgare välja position genom att ange postnummer. Tyvärr finns idag det ingen publik lista över postnummer och dess geografiska koordinater att använda, helst och vilket innebär att en del koordinater kan därför vara fel. Verifiera genom att välja ett par postnummer i kommunen och mata in dem i FixaMinGata för att se hur det ser ut i er kommun. Om något postnummer inte centrerar på rätt geografisk koordinat går detta att ändra. För mer information kontakta FixaMinGatas kontaktpersoner.
 • För kommuner som har ett eget verksamhetssystem finns möjlighet att integrera med FixaMinGata. Kontakta leverantören av verksamhetssystemet för att fråga om integration med FixaMinGata. Det finns flera alternativa sätt. För mer information kontakta FixaMinGatas kontaktpersoner.
 • Varje kommun avgör vilka kategorier som ska finnas för FixaMinGata.
 • Om felrapporter från invånarna ska skickas via epost till kommunen, meddela om det är samma adress för samtliga kategorier eller om olika kategorier ska skickas till olika adresser.
 • Prata med och informera de anställda som kommer att ta emot och arbeta med felrapporter. Säkerställ att alla är medvetna om hur kommunen arbetar med inkomna felrapporter och vikten av att inrapporterade fel också rapporteras som åtgärdade.
 • Bjud in de anställda att vara med i den första testen av systemet så att de som vill kan testa att rapportera fel och följa upp ärenden. Det kan ske under ett par veckor innan systemet driftsätts, för att ge personalen möjlighet att bli komfortabel med systemet.
 • Prata med kommunens informationsansvarige eller motsvarande för att länka till FixaMinGata från kommunens hemsida. Logotyper för FixaMinGata kan hämtas här.
 • Följ upp löpande med de personer som tar emot felrapporter. Du kan också ta hjälp av den statistik som publiceras i FixaMinGata för att se vilka problem som rapporteras, samt om de markeras som åtgärdade.

Rapporteringprocess

FixaMinGata erbjuder invånare att enkelt rapportera fel direkt till kommunen. Nedanstående flöde beskriver hur FixaMinGata fungerar utifrån invånarens perspektiv.

 1. En invånare söker på postnummer eller gatuadress och får upp en karta över närområdet.
 2. Invånaren kan se befintliga felrapporter inom området.
 3. Om invånaren klickar på en position på kartan ges möjlighet att rapportera ett nytt fel.
 4. Invånaren väljer en av de kategorier som finns, skriver in information om felet och bifogar eventuellt ett foto.
 5. Om invånaren inte tidigare har rapporterat ett fel eller om invånaren valt att inte skapa ett konto i tjänsten skickas epost till invånaren med en länk som måste klickas på för att bekräfta felet.
 6. När felet är bekräftat skickas detta till kommunen.
 7. Andra invånare kan se felet och bifoga uppdateringar eller kommentarer.
 8. När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat sig på annat sätt kan kommunen lämna uppdateringar eller markera felet som åtgärdat.
 9. Invånaren får information via epost om att felet är åtgärdat.

Kategorier

Följande kategorier finns för alla kommuner i FixaMinGata. Kommunen väljer vilka kategorier som är relevanta.

 • Avfall och återvinning
 • Cykelställ
 • Gång- och cykelbana
 • Gatubelysning
 • Hållplats
 • Igensatt brunn
 • Klotter
 • Lekplatser
 • Nedskräpning
 • Offentlig toalett
 • Övrigt
 • Park
 • Parkering
 • Träd och buskage
 • Trafiksignaler
 • Vägar (Övriga)
 • Vägmärken och skyltar
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning

Vidare tillkommer en kategori, Vägar (Riksvägar/Trafikverket), vars rapporter skickas till Trafikverket.

Integration med verksamhetssystem

För kommuner med ett eget verksamhetssystem finns det olika sätt att integrera med FixaMinGata.

FixaMinGata kan integreras genom att kommunens verksamhetssystem tillhandahåller en webbtjänst (Webbtjänstintegration), genom att kommunens verksamhetssystem agerar webbklient (Webbklientsintegration) eller via e-post från FixaMinGata (E-postintegration).

Det effektivaste för kommunen är att själva agera webbtjänst ("Alternativ 1: Webbtjänstintegration") vid integration med FixaMinGata, vilket är det sätt som tillåter utbyte av så kallade uppdateringar (kommentarer och statusändringar mellan de två systemen).

Beroende på verksamhetssystem kan en viss kostnad utgå för detta från leverantören. Ta kontakt med din leverantör av verksamhetssystem för att höra dig för.

Kontakta oss för teknisk information kring integration av FixaMinGata.

Kostnader för medverkan

Kommuner som deltar i Förvaltningsrådet för FixaMinGata betalar en kostnad per invånare, vilket täcker kostnaden för drift och utveckling. För mer information om kostnader och deltagande, kontakta våra kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Du kan alltid kontakta oss genom info@fixamingata.se. Vi ser då till att din fråga behandlas och kommer till rätt person.

För tekniska frågor om plattformen, integration med verksamhetssystem eller uppdaterade kontaktuppgifter, använd vårt kontaktformulär.