Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
76 rapporter senaste veckan
239 lösta problem senaste månaden
27 735 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata