Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
79 rapporter senaste veckan
194 lösta problem senaste månaden
35 973 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata