Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
103 rapporter senaste veckan
263 lösta problem senaste månaden
37 445 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata