Tillgänglighet för FixaMinGata

Föreningen Sambruk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur FixaMinGata uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

FixaMinGata omfattas av lagen om tillgänglighet från och med 23 september 2020, men vi vill förstås göra vad vi kan redan nu.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från FixaMinGata som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning med nedsatt färgseende

  • Ikoner som visar status för ärenden särskiljs endast med färg.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktionen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av FixaMinGata.

Senaste bedömningen gjordes den 31 mars 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 mars 2020.