Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hundlatriner

Rapporterat anonymt 08:41, mån 13 juli 2020

Det bör sättas upp fler hundlatriner på gångbanan mellan Gruvåsvägen och Snickarvägen. Det finns bara en och det resulterar i att folk inte tar upp bajset då man måste gå tillbaka för att slänga bajset. Det skulle vara bra att sätta upp en nära gångtunneln som går under Starrkärrsvägen

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken