Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Sönderkörd och smutsig gång/cykelbana och sönderkörda träd

Rapporterat anonymt 11:31, ons 14 juli 2021

Sönderkörd och smutsig gång/cykelbana och sönderkörda träd/grenar. Två villa ägare som utför stora markarbeten som använder gångbanan med tungtrafik och spiller lera och jord mm.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken