Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Dålig sikt

Rapporterat anonymt 15:46, ons 4 augusti 2021

Jag vet att ni tidigare inte varit överens om detta är TrV eller kommunen som skall ansvara för att röka här. Men det glöms av varje år. Sikten är obefintlig för gående ner från perrong till gatan.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken