Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gång och cykelbana

Rapporterat anonymt 13:28, tis 14 september 2021

Gång och cykelbanan används som lastplats längs med Karonbergsvägen och Gåskullevägen vilket gör det farligt att gå där då man tvingas gå ut mellan lastbil och truck som lastar om man inte vill gå i diket.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken