Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Sandbehållare.

Rapporterat anonymt 12:15, tis 7 december 2021

Sandbehållaren är nästan tom på vintergrus Ej påfylld l år 2021. Även själva behålllaren bör bytas ut Gångjärnen ( sönderrostade).

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken